Historia języka a tradycja językowa (na przykładzie polskim i chorwackim)

Jerzy Molas

Poradnik Językowy 6/2012 s. 34-45
Dział: Artykuły i rozprawy