Kazimierz Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001

Piotr Żmigrodzki

Poradnik Językowy 2/2002 s. 65-68
Dział: Recenzje