Anna Dunin-Dudkowska, Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi, Lublin 2010

Bożena Ostromęcka-Frączak

Poradnik Językowy 6/2012 s. 118-122
Dział: Recenzje