Czy mogą nam grozić tąpania?

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 6/2012 s. 94-99
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
tąpnąćtąpać