Kazimierz Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Poradnik Językowy 2/2002 s. 68-70
Dział: Recenzje