Definicje słownikowe leksemów człowiek i ludzie a ich użycia tekstowe

Dorota Kostrzewa

Poradnik Językowy 7/2012 s. 43-57
Dział: Artykuły i rozprawy