Z problemów opisu leksykograficznego nazw własnych

Patrycja Pałka

Poradnik Językowy 7/2012 s. 58-75
Dział: Artykuły i rozprawy