Dygitalizacja tekstowa i bazodanowa Słownika wileńskiego

Małgorzata B. Majewska

Poradnik Językowy 7/2012 s. 76-88
Dział: Artykuły i rozprawy