Wizerunek mężczyzny we współczesnej reklamie prasowej i telewizyjnej

Mariola Milusz

Poradnik Językowy 7/2012 s. 89-97
Dział: Artykuły i rozprawy