Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław 1966– , red. Maria Renata Mayenowa, Franciszek Pepłowski

Patrycja Potoniec

Poradnik Językowy 7/2012 s. 105-109
Dział: Słowniki dawne i współczesne