Anna Seretny, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków 2011

Magdalena Stasieczek-Górna

Poradnik Językowy 7/2012 s. 115-120
Dział: Recenzje