Deskrypcje nieokreślone w polszczyźnie mówionej

Aneta Majkowska

Poradnik Językowy 2/2001 s. 22-27
Dział: Artykuły i rozprawy