Henryk Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 2/2002 s. 70-74
Dział: Recenzje