Obraz życia i kultury Kurpiów na podstawie zachowanego słownictwa (od końca XIX w. do 1939 r.). Zarys projektu

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 8/2012 s. 50-66
Dział: Artykuły i rozprawy