Nazwy <ubrania> w XIX-wiecznych ankietach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego

Dorota Krystyna Rembiszewska

Poradnik Językowy 8/2012 s. 67-75
Dział: Artykuły i rozprawy