Konstytucja PRL z 1952 roku jako akt deklaratywno-propagandowy

Irena Kamińska-Szmaj

Poradnik Językowy 9/2012 s. 5-13
Dział: Artykuły i rozprawy