Edward Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk 2000

Ewa Wolnicz-Pawłowska

Poradnik Językowy 2/2002 s. 74-77
Dział: Recenzje