Struktura tekstów nagrywanych na pocztę głosową telefonów komórkowych

Małgorzata Marcjanik, Magdalena Romańska

Poradnik Językowy 9/2012 s. 26-35
Dział: Artykuły i rozprawy