Akronimy w słownictwie dotyczącym bankowości (lata 1989–1999) na podstawie Kompendium terminów bankowych Roberta Pattersona

Krzysztof Wróblewski

Poradnik Językowy 9/2012 s. 49-60
Dział: Artykuły i rozprawy