Język prawny i jego miejsce wśród stylów funkcjonalnych współczesnej polszczyzny

Iwona Piwowarczyk

Poradnik Językowy 9/2012 s. 61-71
Dział: Artykuły i rozprawy