Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, Wrocław 1965–1973, red. Halina Koneczna, Witold Doroszewski

Magdalena Majdak

Poradnik Językowy 9/2012 s. 95-98
Dział: Słowniki dawne i współczesne