Alicja Sakaguchi, Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia, Poznań 2011

Bogdan Walczak

Poradnik Językowy 9/2012 s. 99-102
Dział: Recenzje