Krzysztof Maćkowiak, U źródeł polskiej świadomości językowej (X–XV wiek), Poznań 2011

Ewa Rodek

Poradnik Językowy 9/2012 s. 102-106
Dział: Recenzje