Czy Gapiszon to japiszon?, czyli o nieskodyfikowanym sufiksie

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 9/2012 s. 86-94
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów