Obraz pojęcia ojciec we współczesnej polszczyźnie

Agnieszka Sulich

Poradnik Językowy 3/2002 s. 3-20
Dział: Artykuły i rozprawy