Afazja: klasyfikacje i językowe objawy w świetle współczesnej wiedzy o strukturze języka

Marzena Stępień, Natalia Siudzińska

Poradnik Językowy 10/2012 s. 33-51
Dział: Artykuły i rozprawy