50. rocznica wznowienia Gramatyki pomorskiej Fryderyka Lorentza

Stanisław Drewniak

Poradnik Językowy 10/2012 s. 106-108
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki