"A kto jest moim bliźnim?"

Aleksandra Potocka

Poradnik Językowy 10/2012 s. 93-101
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
bliźni