Czynniki utrudniające odbiór zdania (wielokrotnie) złożonego

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 1/2013 s. 24-29
Dział: Artykuły i rozprawy