Modele gatunkowe tekstu pisanego przez uczniów na egzaminie maturalnym (w kontekście planowanej modernizacji matury z języka polskiego)

Agnieszka Mikołajczuk

Poradnik Językowy 1/2013 s. 39-52
Dział: Artykuły i rozprawy