O trudnościach w pisowni zestawień apozycyjnych

Edward Polański, Maciej Malinowski

Poradnik Językowy 1/2013 s. 80-92
Dział: Artykuły i rozprawy