O wyrażeniach typu identyczny jak

Małgorzata Gębka-Wolak

Poradnik Językowy 3/2002 s. 35-42
Dział: Artykuły i rozprawy