Środki stylistyczne w funkcjach perswazyjnych (na materiale z „„Twojego Stylu””)

Aldona Siwek

Poradnik Językowy 3/2002 s. 43-55
Dział: Artykuły i rozprawy