Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, Kraków 1994–2012, red. Marian Kucała

Bożena Sieradzka-Baziur

Poradnik Językowy 2/2013 s. 112-115
Dział: Słowniki dawne i współczesne