Różne formy, różne treści. Tom ofiarowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu, pod red. M. Bańki i D. Kopcińskiej, Warszawa 2011

Marta Piasecka

Poradnik Językowy 2/2013 s. 122-124
Dział: Recenzje