Wspomnienie o Profesor Halinie Satkiewicz jako redaktorze naczelnym „Poradnika Językowego”

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 2/2013 s. 128-130
Dział: Biogramy i wspomnienia