Rusycyzmy słownikowe w „Kurierze Warszawskim” z pierwszej połowy 1918 roku (litery A–K)

Joanna Joachimiak-Prażanowska

Poradnik Językowy 3/2013 s. 41-52
Dział: Artykuły i rozprawy