Rusycyzmy leksykalne w kowieńskim tygodniku „Chata Rodzinna” (1922–1940)

Tamara Graczykowska

Poradnik Językowy 3/2013 s. 53-63
Dział: Artykuły i rozprawy