Neosemantyzacja wewnątrzodmianowa w gwarze miejskiej (na przykładzie leksyki poznańskiej)

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

Poradnik Językowy 3/2013 s. 64-72
Dział: Artykuły i rozprawy