O apelatywizacji nazw własnych w słownictwie gwary uczniowskiej

Tomasz Szutkowski

Poradnik Językowy 3/2013 s. 73-83
Dział: Artykuły i rozprawy