Jadwiga Puzynina, Tomasz Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, Warszawa 2009-

Marcin Będkowski

Poradnik Językowy 3/2013 s. 92-96
Dział: Słowniki dawne i współczesne