Małgorzata Milewska-Stawiany, Ewa Rogowska-Cybulska (red.), Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa. Gdańsk, 9–11 października 2008 roku, Gdańsk 2010

Paulina Gajda

Poradnik Językowy 3/2013 s. 104-108
Dział: Recenzje