Urszula Sokólska (red.), Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, Białystok 2011

Milena Wojtyńska-Nowotka

Poradnik Językowy 3/2013 s. 109-112
Dział: Recenzje