Czy podpis nieoficjalny jest podpisem?

Monika Zaśko-Zielińska

Poradnik Językowy 3/2013 s. 84-89
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
podpis nieoficjalny