Pamięć o nieobecnych – prof. dr hab. Halina Rybicka-Nowacka (23 VII 1929–11 V 1992)

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 3/2013 s. 113-116
Dział: Biogramy i wspomnienia