Trwałość i zmienność mody językowej – w pięćdziesiąt lat od publikacji Danuty Buttler

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

Poradnik Językowy 4/2013 s. 19-33
Dział: Artykuły i rozprawy