Zdania typu Rury przedziurawiły dzieci we współczesnej prasie polskiej

Mirosław Bańko

Poradnik Językowy 4/2013 s. 34-44
Dział: Artykuły i rozprawy