Język zawodowy, żargon czy po prostu potoczność (na przykładzie wypowiedzi lekarzy i pacjentów).

Barbara Boniecka

Poradnik Językowy 4/2013 s. 52-60
Dział: Artykuły i rozprawy