Intertekstualność w reklamie prasowej i telewizyjnej

Mariola Milusz

Poradnik Językowy 4/2013 s. 87-97
Dział: Artykuły i rozprawy