Słownik prasłowiański,, redakcja Franciszek Sławski, Wrocław 1974–2001

Ewelina Kwapień

Poradnik Językowy 4/2013 s. 103-109
Dział: Słowniki dawne i współczesne